Kauno Interneto Sistemos
Serverio laikas:
Šypsenos
AutoScroll
Rodyti laiką
Žinutės:
2002 Visi rights užrezervinti.
Naudojant bet kokias
nuotraukas ar informaciją,
nuoroda į puslapį
BŪTINAI!
Puslapis paleistas 2002 07 09
Puslapis geriausiai matosi ankstų sekmadienio rytą pro džipo langą. Optimizuotas antrai pavarai
su palėtintoju. Sustojus ilgiau kaip penkioms minutėms, gesini variklį.