Kauno Interneto Sistemos
                     
                     
2002 Visi rights užrezervinti.
Naudojant bet kokias
nuotraukas ar informaciją,
nuoroda į puslapį
BŪTINAI!
Puslapis geriausiai matosi ankstų sekmadienio rytą pro džipo langą. Optimizuotas antrai pavarai
su palėtintoju. Sustojus ilgiau kaip penkioms minutėms, gesini variklį.